Gehacked?

Wij fixen jouw website binnen 4 uur?

Met Make it Matter’s expert security team en onze deep-scan methode, hebben we jouw website up-and-running binnen 4 uur.

Vervolgens fixen wij alle malware, blacklists, phishing, defacements, SEO spam en andere issues zodat jij DIRECT waar aan de slag kan met je business.

Hoe gaan wij te werk?

01. Laat je gegevens achter in 2 min

Je verzend jouw gegevens encrypted naar ons via een formulier.

02. Wij analyseren jouw website

Met hulp van onze experts & onze deepscan technologie komen we snel achter de complete impact van de hack.

03. Wij fixen jouw website

Met onze automatische scanner vinden we de kwetsbaarheden en lossen deze op. Daarnaast zetten we jouw site volledig op slot

04. Jouw site is nu volledig beschermd

Onze firewall en malware scanner connecten wij met jouw website zodat je 24/7 veilig bent.

Wij fixen jouw website met 100% succes!

100% hackvrij garantie, anders geld terug.

Onze security experts maken elk jaar tientallen website hackvrij en dat doen wij altijd met een hackvrij garantie. 

Ik werd op vrijdagmorgen wakker en mijn website was gehacked. Ik kon er niet meer in, de pagina's lieten allemaal rare content zien die niet van mij was.

Ik vond Make it Matter en zei hebben bij binnen een uur geholpen om mijn website hackvrij te maken. Vanaf dat moment was ik verkocht en ben sindsdien niet meer gehacked en voel ik dat ik het aan de professionals kan overlaten.

- Michel Koekkoek van ontwikkell.nl